อาคารสโมสรหมู่บ้าน Golden Empire – หจก.เชียงรายเบญจพล(1991)ได้รับผิดชอบส่วนของงานโครงสร้างของอาคาร ขณะนี้ งานที่บริษัทรับผิดชอบแล้วเสร็จแล้วกว่า 80%

ติดต่อสอบถาม