อาคารโชว์รูมฟอร์ด (ขัวแคร่) – หจก.เชียงรายเบญจพล (1991) ได้รับผิดชอบส่วนของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดของโครงการ ขณะนี้ส่วนที่ทางบริษัทรับผิดชอบแล้วเสร็จกว่า 90% แล้ว และคาดว่าทางโชว์รูมจะเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2562

ติดต่อสอบถาม